EcoSoft
Ajalugu

       ECOSOFT OÜ asutati 1991 a. alguses nimega BOS AS. See on arvutite originaaltarkvara loomisega, selle müügi, väljaõppe ja hooldusega tegelev väikefirma, mille peamiseks väärtuseks on selle töötajate erialane professionaalsus, teadmised ja kogemused.

       Meie tegevuse sisuliseks alguseks võib pidada aastat 1985 kui alustasime baasiohjesüsteemi IX ja materjalide laoarvestuse MATERJAL tarkvara väljatöötamist sel ajal laialt kasutusel olnud SM-tüüpi arvutitele operatsioonisüsteemis UNIX (DEMOS). Kuni 1989 a. alguseni realiseerisime lisaks nimetatud tarkvarale veel palgaarvestuse PALK, toodete materjali kulu arvestuse KULU ja kaadriarvestuse KAADER rakendussüsteemid. Järgnes edukas koostöö Soome firmaga JERTEC OY geodeetilise andmetöötlussüsteemi VERAMAP loomisel. Enne aktsiaseltsi asutamist häälestasime oma tarkvara ümber miniarvutitelt IBM-tüüpi personaalarvutitele tööks MS-DOS keskkonnas.

       1991 a. realiseerisime ettevõtte klientide infosüsteemi KLIENT ja alustasime tervikliku majandustarkvara RAMIX projekteerimist ning realiseerimist. Viimast võib õigustatult pidada meie kõige õnnestunumaks ettevõtte majandusarvestuse rakenduseks. Viimase seitsme aasta jooksul on RAMIX leidnud kasutamist rohkem kui 230 erinevas firmas ja sellest on realiseeritud juba 10. versioon.

       1993 a. kevadel korraldati TTÜ majanduskateedri õppejõudude poolt raamatupidamisprogrammide testimine, mille tulemuste muste alusel oli üheks paremaks RAMIX. Sama aasta sügisel valmis RAMIX võrguvariant.

       Alates 1994 a. kevadest töötab RAMIX täies mahus ka operatsioonisüsteemi SCO-UNIX keskkonnas. Testimised näitavad, et selles keskkonnas töötab RAMIX üle 3 korra kiiremini kui MS-DOS keskkonnas muudel samadel tingimustel. Samuti on seal töökindlus palju kõrgem. SCO-UNIX keskkonnas kasutavad RAMIX tarkvara näiteks AS TALLINNA AUTOVEOD 12-l, HARJU MAAVALITSUS 4-l ja AS KOIDULA KAUBALADU 3-l töökohal.

       1995 a. paranes eelkõige tarbijasõbralikkus, suurenes töökindlus ja kasutada olevad võimalused. Kõige suurema sisulise arengu tegid läbi OSTU-MÜÜGI ja PALGA allsüsteemid. Neid võib õigustatult pidada kõige kasutajasõbralikumateks programmideks süsteemis RAMIX. Sama aasta sügisest töötab RAMIX täies mahus ka graafilises töökeskkonnas WINDOWS. Selles keskkonnas kasutavad RAMIX tarkvara üle 200 firma.

       1996 a. valminud personaliarvestuse tarkvara PERSONAL on võimalik kasutada koostöös allsüsteemiga PALK. Samal ajal täienes RAMIX tarkvara paljude moodulitega ja paranes WINDOWS versiooni kasutajaliides.

       1997 a. valmisid tooted RAMIX-START, RAMIX-NETO ja RAMIX-BRUTO. Sügisel toimus meie firma BOS AS ümberkujundamine ja registreerimine Äriregistris uue nimega ECOSOFT OÜ. Aasta lõpus esitasime Riigi Patendiametile meie kaubamärkide registreerimistaotlused, mis on võetud menetlusse 29.12.1997 a. teadetega nr. 9703035 (sõnaline) ja nr. 9703036 (kujundiline) kauba- ja teenusklassides 9 ning 42. Samuti võtsime katseliselt kasutusele tasulise konsultatsioonitelefoni 0 900 1560, ilma teeninduslepinguta klientide teenindamiseks ja raamatupidamisalaste sisuliste konsultatsioonide andmiseks. Selle aasta majandustulemuste põhjal saavutasime Äripäeva arvutifirmade TOP 50 edetabelites rentaabluse kasvuga 1. koha, rentaablusega 4. koha ja üldarvestuses 35. koha.

       1998 a. alguses valmisid RAMIX toodetele müügipakendid ja firma ECOSOFT OÜ Interneti kodulehekülg. Kevadel jõudsid meie standardtooted müüki Eesti tuntumatesse arvutisalongidesse. Sügisel alustasime esimesena Eestis majandustarkvara rentimist, mille puhul on tarkvara ostuhind võrdne ühe kuu rendimaksuga. Aasta lõpust alates töötab RAMIX täies mahus ka opsüsteemi LINUX keskkonnas. Samal ajal sai meie firmast Eesti Kaubandus- ja Tööstuskoja liige.

       1999 a. suvel väljastas Riigi Patendiamet meie firmale kaubamärgitunnistused nr. 29176 ja 29177 klassides 9 ja 42. Märgid on registrisse kantud 09.07.1999 ja kehtivad kuni 09.07.2009. Selle aasta majandustulemuste põhjal saavutasime Äripäeva arvutifirmade TOP 50 edetabelites rentaablusega 4. koha, varade tootlikkusega 9. koha ja üldarvestuses 39. koha.