EcoSoft
Versiooni uuendamine

Uus versioon koosneb majandustarkvara RAMIX viimastest reliisidest 15.0 - 15.3.

Palgaversioon on kooskõlas viimaste tulumaksuseaduse muudatustega, mis hakkasid kehtima alates 1. jaanuarist 2018.
See sisaldab kõiki vajalikke muudatusi palgaarvestuses koos täiendustega, mis tehti pärast Sepaversiooni valmimist, aastatel 2015 kuni 2018.

Reliis 15.1 sisaldab muuhulgas uut Lepingute moodulit, mis võimaldab juhtida tähtajalist ja regulaarset (aasta, poolaasta, kvartal, kuu, dekaad, nädal ja päev) müüki erinevate (laen, järelmaks, rent, üür, tarne, teenus jne) kliendilepingute ja projektide põhiselt.
Moodul sisaldab 3 erinavat võimalust regulaarsete arvete koostamise automatiseerimiseks jpm kasulikku.

Reliis 15.2 sisaldab uut Pangatehingute impordi moodulit, mis võimaldab pangatehingute automaatset importimist erinevate pankade kontoväljavõtetest ja välistab vajaduse pangatehingute käsitsi sisestamiseks RAMIX-isse.

Reliis 15.3 sisaldab uusi E-arvete mooduleid, mis võimaldavad müügiarvete eksporti E-arvete XML-vormingusse ja E-arvete importi XML-vormingust ostuarvetesse.

*Firma:
*Telefon:
*E-post:
*Kontaktisik:
Kommentaar:
*Paigaldus:
Paigalduse kuupäev:
Paigalduse hind alates: 50 EUR

* kohustuslikult täidetavad väljad
Sisestatud andmeid kasutatakse ainult käesoleva teenuse raames

Palgaarvestuse funktsionaalsus eeldab allsüsteemi PALK olemasolu RAMIX-is
Lepingute funktsionaalsus eeldab mooduli LEPING olemasolu
Pangatehingute impordi funktsionaalsus eeldab mooduli IMPORT olemasolu
E-arvete funktsionaalsus eeldab moodulite E-MÜÜGIARVE ja E-OSTUARVE olemasolu


Täname Teid versiooni uuendamise eest !