RAMIX Linux
Majandustarkvara eelised Linux-is

Majandustarkvara kasutatakse Eestis põhiliselt Windows keskkondades. Üha suurenev huvi opsüsteemi Linux erinevate kasutusvõimaluste vastu on tekitanud tänaseks põhjendatud nõudluse Linux põhiste majandustarkvarade järele.
 1. Multiplatvormiline lahendus

 2. Erinevalt teistest oskab Linux põhine majandustarkvara töötada erinevatel platvormidel. See tähendab et tarkvara on võimalik kasutada segavõrgus, mille serverarvuti töötab Linux-is ning lokaalvõrgu töökohaarvutid vastavalt vajadusele näiteks Windows-is, Linux-is ja/või MsDos-is. Lisaks võimaldab selline lahendus rakendada ka ilma kõvakettata võrguarvuteid, Unix terminale ning Windows-is või Linux-is töötavaid kaugtöökohti. Kasutada saab nii graafilisi kui ka tekstipõhiseid töökohaprogramme. Multiplatvormilise lahenduse rakendamine võimaldab säilitada olemasoleva arvutisüsteemi muutumatuna ja töökohaprogrammid kasutajatele harjumuspärasena. Selle peamised eelised on järgmised:
  • paindlikkus arvutisüsteemi laiendamisel
  • sõltumatus opsüsteemi, võrgu- ja kontoritarkvara tootjast
  • IT-kulude kontrolli ja märgatava kokkuhoiu võimalus
  Linux-i vabavara platvorm võimaldab kokku hoida opsüsteemi, võrgu- ja kontoritarkvara litsentside arvelt. Moraalselt vananenud kontoriarvutit saab edaspidi kasutada majandustarkvara töökohaarvutina.

 3. Stabiilne andmetöötluskeskkond

 4. Nagu teada on opsüsteem Linux oma olemuselt mitmekasutaja ajajaotussüsteem, mille andmetöötluskeskkonda iseloomustavad turvalisus, töökindlus ja efektiivsus. Seejuures kasvavad Linux-i eelised koos arvutisüsteemi laienemisega st. töökohtade ja kasutajate lisandumisega. Linux ei esita serverarvutile suuri nõudmisi võimaldades kasutada vastavalt võimalustele nii kvaliteetservereid (IBM Xseries, Compaq Proliant jne) kui ka Eestis kokkupandavaid arvuteid. Olemasolevast arvutisüsteemist võib eraldada Linux serveriks ühe sobivatest arvutitest. Väikefirmas saab Linux server täita näiteks järgmiseid funktsioone:
  • andmetöötlusserver (majandustarkvara andmebaasiserver)
  • dokumendihalduse failiserver (Samba kettapiirkond)
  • välisühenduse ja E-posti server (jaotab välisühenduse teistele arvutitele)
  • tulemüür (kaitseb arvutisüsteemi väliste sissetungide eest)
  • firma kodulehekülje ja Web-rakenduste interneti server
  Selle rakendamine muudab olemasoleva arvutite võrgu toimimise turvalisemaks ja kiiremaks paljude funktsioonide ülevõtmise tõttu. Arvestada tuleb vaid kulutustega riistvarale, majandustarkvarale ja Linux serveri administreerimisele.

 5. Turvaline ja kiire kaugtöö

 6. Üha suurenev vajadus mobiilsete töökohtade järele, mitme tegevuskohaga või mitut kauplust omav firma ning IT-partnerilt nõutav kaughooldustugi eeldavad kaugtöökohtade kasutamise võimalust majandustarkvaras. Sõltuvalt nõudmistest kaugtöökohale võib Linux-is valida järgmiste tehniliste lahenduste vahel:
  • terminali emulaatoril (PuTTY, TinyTerm jne) baseeruv kiirtöökoht
  • VPN-is (Virtual Private Network) realiseeritud kaugtöökoht
  Terminali emulaatori aknas töötava majandustarkvara kaugtöökoha kiirus sõltub ainult serverarvuti võimsusest, kuna kaugtöökohale saadetakse ainult pilti. Seejuures võimaldab PuTTY ühendust üle krüpteeritud turvakanali SSH, toetab hiire kasutamist majandustarkvaraga ning on saadaval vabavarana. Kõik terminali emulaatorid lubavad häälestada tähefontide ja värvide kasutamist ning muuta akna suurust ja asukohta ekraanil. Lubatud on mitme terminali emulaatori seansi korraga kasutamine ühelt töökohalt. Kaugtöökoha lokaalprinterile trükkimiseks saab kasutada programmi LPD. Töökohaarvuti rivist väljalangemine või välisühenduse katkemine ei mõjuta teiste kasutajate samaaegset tööd majandustarkvaraga. VPN-is realiseeritud kaugtöökoha kiirus sõltub eelkõige interneti püsiühenduse kiirusest. Sellisel juhul avanevad kaugtöökohale analoogilised võimalused lokaalvõrgu töökohaga.

 7. Kliendi kogemus

 8. Firma Hansaco OÜ kaupluses "Kunderi Ehitusmaterjalid" töötab Linux põhise majandustarkvara RAMIX terviklahendus alates 2001. aasta märtsist. Firmas on kasutusel 2 Linux serverit - andmetöötlus- ja interneti server. Majandustarkvara kasutatakse 8-lt töökohalt, mis on varustatud ribakoodi- ja magnetkaardi lugejate ning kliendinäidikutega. Kasutatavaid tseki-, maatriks- ja laserprintereid serveerivad Axise printserverid. Lisaks sellele on kasutusel kaugtöökohad firmajuhile ja raamatupidajale. Intensiivne sularaha- ja arvemüük toimuvad paralleelselt 4-st osakonnast koormusega kuni 500 dokumenti päevas. Kaupade nomenklatuur on ligi 13 tuhat ja administreeritud õigustega kasutajaid 15. Firma koduleheküljel töötav E-kaupluse Web-rakendus on sünkroniseeritud majandustarkvaraga, mis uuendab koduleheküljel olevaid kaupade hinnakirju ja võtab vastu interneti tellimusi klientidelt. Hansaco tegevjuhi Andrus Anieri kommentaar: "Kaupluse arvutisüsteemi käivitamine toimus ladusalt ühe nädalaga. Kasutasin enne seda välismaist majandustarkvara Concorde XAL. Seetõttu teadsin täpselt, millistele nõudmistele peab vastama meie müügi- ja laotarkvara. Saan RAMIX-ist reaalajas kogu vajaliku statistika ja aruandluse firma põhitegevuse kohta. Kahe kasutusaasta jooksul pole toimunud ühtegi olulist katkestust majandustarkvara kasutamisel. Firma EcoSoft poolt pakutavad reaalajas telefonitugi ja kaughooldus on võimaldanud lahendada meie probleeme kiiresti ning ilma tööd häirivate väljakutseteta."
Huvi Linux põhiste majandustarkvara lahenduste vastu sõltub paljuski firmajuhtide ja nende nõustajate IT-alastest hoiakutest ning informeeritusest. Loodan, et käesolev artikkel andis mõnevõrra infot selle kohta, mille poolest erineb Linux põhine majandustarkvara teistest, kuidas mõjutab selle rakendamine firmat ja kasutajaid ning millised on sellise lahenduse eelised. Artikli aluseks on firma EcoSoft OÜ 8-aastane kogemus majandustarkvara RAMIX pakkumisel Linux/Unix platvormidele. Artikkel on täienduseks 3. aprilli "Äripäev"as ilmunud artiklile "Tasuta Linux sobib raamatupidajale".

Vallo Heinluht
EcoSoft OÜ juhataja
09. aprill 2003