EcoSoft
Dimensioonid ja hierarhiatasemed

       Majandustarkvara RAMIX toetab mitmedimensionaalset ja erinevate hierarhia (detailsus) tasemetega aruandlust:

 Dimensioonid   Hierarhiatasemed 
 Struktuuriüksus   Müüja   Müügikanal   Müügiüksus   
 Piirkond   Rajoon   Linn   Maakond   Riik 
 Klient   Kliendi kood   Kliendi klass     
 Toode   Artikli kood   Toote grupp   Toote liik   
 Aeg   Päev   Kuu   Kvartal   Aasta