EcoSoft
Eelised

       Iga ettevõtte infosüsteemi üheks peamiseks osaks on raamatupidamise allsüsteem, mis on otseselt või kaudselt seotud teiste komponentidega. Standardiseeritud majandustarkvara on võimalus valida kodu- ja välismaiste toodete hulgast. Esimeste kasuks räägib:        Majandustarkvara RAMIX eelisteks võrreldes teiste kodumaiste raamatupidamisprogrammidega on:

    1.   avatus -   võimaldab töötada kõigi raamatupidamisandmetetega piiramatult ilma perioode sulgemata,
    2.   ühilduvus -   töötab kõigis enamkasutatavates töökeskkondades olles sõltumatu konkreetsest võrgutarkvarast,
    3.   turvalisus -   hoolitseb ise turvakoopiate moodustamise ning andmete korrashoiu eest,
    4.   töökindlus -   10 aastane areng ja ligi 250 erinevat kasutajat välistab vigade esinemise,
    5.   paindlikkus -   võib häälestada lihtsalt erinevate firmade vajadustele,
    6.   efektiivsus -   töötab hästi erineva konfiguratsiooniga arvutitel nii väikeste kui ka suurte andmemahtudega,
    7.   järjepidevus -   võimaldab kasutada, võrrelda ja analüüsida kõigi eelnevate aastate andmeid,
    8.   integreeritus -   kõik allsüsteemid on üksteisega seotud reaalajas,
    9.   automatiseeritus -   enamus vajalikest töödest k.a. konteerimine pearaamatusse, tehakse kasutaja eest automaatselt,
  10.   kasutajasõbralikkus -   suurem osa sisestatavatest andmetest saab välja valida hiire- või klahvivajutusega.

       Süsteemiga saab tööd alustada kohe peale selle omandamist ilma juurutamise ja häälestamiseta. Kasutajate täiendavad vajadused ja soovid on võimalik suhteliselt lihtsalt realiseerida olemasoleva süsteemi raames, mis seetõttu sobib iga firma täieliku majandusinfosüsteemi tuumaks.
       Erinevalt tüüpilistest raamatupidamise arvestuse produktidest võimaldab RAMIX lihtsustada raamatupidamise korraldamist ettevõttes. Selle tagab raamatupidamise operatsiooni kasutamine süsteemis, mis konkretiseerib kontode tähendust vastavalt kasutaja vajadustele. Sõltuvalt soovist täidab operatsioon palgaarvestuse tasuliigi, laoarvestuse operatsiooni, kululiigi jne. ülesandeid.
       Süsteemiga kaasas olevad kontod ja operatsioonid võimaldavad sellega töötada ilma aruannete kirjeldamiseta ja raamatupidaja kvalifikatsioonita kasutajatel. Tüüpoperatsioonide kasutamine vähendab ka võimalike vigade tekkimist konteerimisel ja garanteerib õiged tulemused aruannetes.
       RAMIX võimaldab saada tulu- ja käibedeklaratsiooni, sotsiaal- ja haigekassa maksu, bilansi ning kasumi aruannet, kassa-, panga-, lao- ja teisi väljunddokumente. Analüütilise arvestuse saamiseks ei eeldata allkontode kasutamist  - iga sisestatud töötaja, hankija, põhivahend, kaup jne. tagavad selle automaatselt. Maksumäärade muutumisel ei eeldata autorite sekkumist.
       RAMIX baseerub baasiohjesüsteemil IX, mis on mõeldud keskmiste ja suurte andmebaasidega töötavate ning sealjuures kiiret väljundit eeldavate majandusliku iseloomuga ülesannete realiseerimiseks.
       RAMIX töötab personaalarvutitel keskkondades WINDOWS, DOS, LINUX ja UNIX ning on saadaval üksik-, mitmekasutaja-, võrgu- ja büroovariandina.
       RAMIX kasutab korraga 5 andmebaasi, mis on teisendusteta kasutatavad kõikides nimetatud keskkondades ja sisaldavad endas 50 erinevat faili (tabelit) ning 180 indeksit ja seost (relatsiooni). Selline andmete hajutatus teeb eriti efektiivseks töö RAMIX mitmekasutaja- ja võrguvariandiga. Suured andmemahud (sajad tuhanded kirjed) ei muuda meie majandustarkvara kohmakaks.