RAMIX
Trüki
       Kommunaalteenuste liides

  Dokumendivormid MÜÜGIARVE, JAEMÜÜK ja ARVE-SAATELEHT
võimaldavad müüa elamu- ja kommunaalteenuseid, mille koguse-
lise arvestuse aluseks on automaatselt toimiv näitude süs-
teem põhimõttel KOGUS = LÕPPNÄIT - ALGNÄIT. Dokumendivormi
igasse objektiritta sisestatakse LÕPPNÄIT, mis tuuakse järg-
mise arve tegemisel automaatselt ette ALGNÄIDUNA.

  Konkreetsele kliendile tehtava arve saab moodustada
automaatselt kasutades selleks ettevaliku parameetrit vali-
kust MENÜÜ+PARAMEETRID.

  Eeldab hinnakujunduse liidese olemasolu.