RAMIX
Trüki
        Hinnakujunduse liides

  Liides võimaldab kasutada järgmiseid omadusi:

    - tähtajalised (algus- ja lõppkuupäev) kampaaniad
     kõikidele klientidele ja/või objektidele
    - tähtajalised soodustused erinevatele klientidele,
     isikutele, klassidele, objektidele,  gruppidele
     ja/või teemadele
    - tähtajalised partiihinnad ja/või -soodustused eri-
     nevate objektide erinevatele müügikogustele
    - projektipõhine hinnastamine
    - tähtajalised ja regulaarsed lepinguhinnad
    - tüüparvete automaatne moodustamine ja ettevalik
    - viimaste hankijahindade automaatne säilitamine,
     näitamine ja võrdlemine
    - konkreetse kliendi hinnakirja päring

  Eeldab allsüsteemi OST-MÜÜK olemasolu.