RAMIX
Trüki
           Pearaamat

  Sünteetiline arvestus erinevatel kontodel allüksuste,
kuupäevade, valuutade ning tulu- ja kululiikide lõikes.

  1. Registrid

    - kontod
    - peakontod, pangad ja valuutad
    - operatsioonid (tulu- ja kululiigid)
    - välisaruannete kirjeldused, vormid ja osad
    - allüksused ja kanded

  2. Aruanded

    - raamatupidamisbilanss
    - kasumiaruanne
    - maatriksbilanss
    - finantsnäitajate ajalugu aastate lõikes
    - mitmetasemeline kontoplaan
    - saldoraamat ja koondkäibeandmik
    - valuuta saldoraamat
    - pea- ja päevaraamat
    - tulu- ja kululiigid
    - käibed kontodel kuupäevade, operatsioonide, all-
     üksuste ja valuutade lõikes
    - deebet- ja kreeditkontode koondkäibed

  3. Automaatarvestused

    - realiseerimistulemuse moodustamine
    - kasumi ja kahjumi arvestamine
    - puhaskasumi arvestamine
    - konto saldeerimine
    - operatsioonide saldeerimine

  4. Muud

    - kirjeldatavad automaatkonteeringud ja liitlausen-
     did