RAMIX
Trüki
       Majandustarkvara RAMIX

  Täisintegreeritud, originaalse lahendusega, avatud ja
paindlik multiplatvormiline tarkvarasüsteem, mis

  - sisaldab üle 20 dokumendivormi ja ligi 400 aruannet
   sh. kõik maksuametile esitatavad deklaratsioonid
  - võimaldab töötada ilma perioode ja aastaid sulgemata
  - lubab kasutada kõigi lõpetatud perioodide ja aastate
   andmeid
  - on sõltumatu kontoplaanist
  - sobib eriti hästi tootmis- ja kaubandusfirmadele
  - on kasutusel väike- ja keskmise suurusega ettevõtetes
   paljudel erinevatel tegevusaladel
  - välistab vead konteerimisel
  - ei eelda kasutajalt raamatupidaja kvalifikatsiooni
  - toetab mitmedimensionaalset ja erinevate hierarhia
   (detailsus) tasemetega aruandlust
  - võimaldab teha head ärianalüüsi
  - vastab kohalikele seadustele ja raamatupidamise heale
   tavale
  - hoolitseb ise turvakoopiate moodustamise ning andmete
   korrashoiu eest
  - ühendab kõik komponendid omavahel reaalajas töötavaks
   tervikuks
  - töötab kõigis enamkasutatavates töökeskkondades olles
   sõltumatu välisest andmebaasi- ja võrgutarkvarast
  - on komplekteeritav allsüsteemidega ja moodulitega ning
   juurdetellitavate lisamoodulitega.

Mitmetasemeline raamatupidamine koosneb sünteetilisest ja
analüütilisest arvestusest erinevatel kontodel lausendite,
dokumentide, klientide, toodete, objektide, ladude, allüksuste,
projektide, arvete, valuutade ning tulu- ja kululiikide lõikes.
Muud omadused on järgmised:

  - kasutajaliidest juhib mitmetasemeline peamenüü, mis
   sisaldab ligi 800 erinevat tööd
  - dokumentide põhjal automaatselt moodustuv pearaamat
  - büroovariant lubab pidada mitme firma raamatupidamist
  - firma- ja töökohapõhised sabloondokumendid
  - mitmetasemelised (drill down) aruanded
  - aruanded sisaldavad sorteerimise, täistekstiotsingu ja
   andmete värskendamise funktsionaalsust
  - päevatäpsusega kirjeldatav aruandeperiood
  - aruandefilter võimaldab määrata 20 erinevat tingimust ja
   teisenduskursi
  - ajaloolised aruanded töötavad aastateks jaotatud elusa
   andmearhiiviga
  - dokumentide ja aruannete E-kirjaga saatmise ning
   erinevatesse vormingutesse teisendamise funktsionaalsus
  - sisaldab 8 loogilist töökohta
  - võrguvariant võimaldab töötada samaaegselt paljudel
   kasutajatel
  - oskab muuta õigeks kõik jooksva aasta sünteetilised ja
   analüütilised algseisud pärast muudatusi lõpetatud aasta
   andmetes
  - ei eelda analüütilise arvestuse saamiseks allkontode
   kasutamist
Autorid: Vallo Heinluht
Raul Veesalu