RAMIX
Trüki
      Dokumentide sisutrüki liides

  Liides võimaldab muuta kõikide dokumendivormide välja-
trüki kuju oma vajadustele ja soovidele vastavaks koos
positsioneeritud väljatrüki võimalusega eelnevalt etteval-
mistatud ja/või trükikojast tellitud  dokumendipõhjadele
ning kuni kolmekeelsete objektinimetuste kasutamisega arvete
väljatrükil.

  Kõige sagedamini kasutatakse sisutrüki võimalusi erine-
vates müügidokumentides. Dokumendivormides

    - kassa sissetuleku order,
    - kassa väljamineku order,
    - maksekorraldus ja
    - laoleht

saab sisutrükki kasutada ilma liidese hankimise vajaduseta.