RAMIX
Trüki
           Valuuta

  Võimaldab pidada kõikide arvelduste, ostu-müügi ja raha-
liste väärtuste valuutaarvestust. Valuutade järgi saab gru-
peerida dokumendid, ostu- ja müügiarved ning tellimused. Va-
balt määratav valuutakurss igale dokumendile. Eeldab allsüs-
teemi ARVELDUSED olemasolu.

  1. Registrid

    - valuutad
    - valuutaportfell *

  2. Aruanded

    - kontokäibed ja -koondkäibed valuutade lõikes
    - ostu- ja müügiarved valuutade lõikes
    - valuuta saldoraamat
    - valuutaraamat ja -koondraamat
    - hinnakirjad baas- ja üleminekuvaluutas

  3. Automaatarvestused

    - valuutakursi muutuse tulemus
    - algseisude konverteerimine
    - hindade konverteerimine
    - summade konverteerimine

  4. Muud

    - häälestatav baas- ja üleminekuvaluuta ning -kurss
    - häälestatav aruandevaluuta ja -kurss
    - häälestatav metall- ja paberraha nimetus
    - üleminekusummade näitamise võimalus ostu-, müügi-,
     kassa- ja pangadokumentides
    * juurdetellitav investeerimismoodul