EcoSoft
Trüki
Konfiguratsioon

       Majandustarkvara RAMIX on komplekteeritav allsüsteemidega ja moodulitega, mis on omavahel integreeritud reaalajas töötavaks tervikuks:

1. PEARAAMAT

     Sünteetiline arvestus erinevatel kontodel allüksuste, kuupäevade, valuutade ning tulu- ja kululiikide lõikes.

 1. Registrid
 2. Aruanded
 3. Muud
2. MAKSUD

     Kõigi ettevõtte maksude arvestus erinevatel kontodel koos esitatavate deklaratsioonidega. Eeldab allsüsteemi PEARAAMAT olemasolu.

 1. Registrid
 2. Aruanded
 3. Muud
3. ARVELDUSED

     Kõigi arvelduste arvestus erinevatel kontodel ostjate, hankijate, töötajate, aktsionäride ja/või linnade lõikes.

 1. Dokumendid
 2. Registrid
 3. Aruanded
 4. Muud
4. KASSA-PANK

     Kõigi rahaliste väärtuste arvestus erinevatel kassa- ja pangakontodel klientide, valuutade ja/või allüksuste lõikes. Eeldab allsüsteemi ARVELDUSED olemasolu.

 1. Dokumendid
 2. Registrid
 3. Aruanded
 4. Muud
5. VARAD

     Kõigi materiaalsete väärtuste koguseline ja summaline arvestus erinevatel kontodel allüksuste ja/või gruppide lõikes. Sisaldab ühte ladu igale materiaalse väärtuse tüübile.

 1. Dokumendid
 2. Registrid
 3. Aruanded
 4. Muud
6. OST-MÜÜK

     Täisautomaatne ostu-müügiarvestus ostjate, hankijate, arvete, valuutade, tellimuste, projektide, ladude, allüksuste, teenuste ja kõigi materiaalsete väärtuste lõikes. Ei eelda kasutajalt raamatupidaja teadmisi ning välistab vead konteerimisel. Võimaldab teenindada tööpäeva jooksul sadu kliente. Eeldab mooduli TEHING olemasolu.

 1. Dokumendid
 2. Registrid
 3. Aruanded
 4. Muud
7. TEHING

     Ostu- ja müügiarvete arvestus koos viiviste, maksetähtaegade ja soodustustega kuupäevade, hankijate, ostjate, allüksuste, valuutade, tellimuste, pakkumiste ja projektide lõikes. Eeldab allsüsteemi ARVELDUSED olemasolu.

 1. Registrid
 2. Aruanded
 3. Muud
8. VALUUTA

     Võimaldab pidada kõikide arvelduste, ostu-müügi ja rahaliste väärtuste valuutaarvestust. Valuutade järgi saab grupeerida dokumendid, ostu- ja müügiarved ning tellimused. Vabalt määratav valuutakurss igale dokumendile. Eeldab allsüsteemi ARVELDUSED olemasolu.

 1. Registrid
 2. Aruanded
 3. Muud
9. PALK

     Täisautomaatne palgaarvestus töötajate, allüksuste, linnade, tasu- ja kinnipidamisliikide lõikes. Ei eelda kasutajalt raamatupidaja teadmisi ja välistab vead konteerimisel. Eeldab allsüsteemi ARVELDUSED olemasolu.

 1. Dokumendid
 2. Registrid
 3. Aruanded
 4. Muud
10. LADU

     Kõigi materiaalsete väärtuste koguseline ja summaline arvestus ühes või mitmes laos. Eeldab allsüsteemi VARAD olemasolu.

 1. Dokumendid
 2. Registrid
 3. Aruanded
 4. Muud
11. TOOTMINE

     Toodete normatiivse ja tegeliku omahinna arvestus otseste ja kaudsete kuludena erinevatel kontodel ladude, kululiikide, allüksuste ja/või gruppide lõikes. Eeldab allsüsteemi VARAD olemasolu.

 1. Dokumendid
 2. Registrid
 3. Aruanded
 4. Muud
12. ALLÜKSUS

     Võimaldab pidada arvestust kõikides allsüsteemides vastavalt vajadusele osakondade, kaupluste, müügimeeste, tütarfirmade jne. lõikes. Allüksuste järgi saab grupeerida kliendid klassidesse, objektid teemadesse, töötajad osakondadesse projektid marsruutidesse jne.

 1. Registrid
 2. Aruanded
 3. Muud
13. JAEMÜÜK

     Jaemüügi ja -ostuarvestus kõikide materiaalsete väärtuste, teenuste, kuupäevade, ostjate ja allüksuste lõikes. Eeldab allsüsteemi KASSA-PANK olemasolu.

 1. Dokumendid
 2. Registrid
 3. Aruanded
 4. Muud
14. TELLIMUS

     Ostu- ja müügitellimuste ning pakkumiste arvestus kuupäevade, hankijate, ostjate, allüksuste, objektide, valuutade ja projektide lõikes. Eeldab allsüsteemi OST-MÜÜK olemasolu.

 1. Dokumendid
 2. Registrid
 3. Aruanded
 4. Muud
15. PROJEKT

     Ostu- ja müügiarvete ning tellimuste arvestus projektide lõikes. Kontaktisikute arvestus ostjate lõikes. Eeldab allsüsteemi OST-MÜÜK olemasolu.

 1. Registrid
 2. Aruanded
 3. Muud
16. TAARAD

     Kõikide taarade koguseline ja summaline arvestus koos kaupadega erinevatel kontodel ladude allüksuste ja/või gruppide lõikes. Eeldab allsüsteemi OST-MÜÜK ja VARAD olemasolu.

 1. Dokumendid
 2. Registrid
 3. Aruanded
 4. Muud
17. LOGISTIKA

     Müügiarvete, pakkumiste ja tellimuste arvestus piirkondade, marsruutide, saajate (sihtkohtade) ja ostjate lõikes. Eeldab mooduli PROJEKT olemasolu.

 1. Registrid
 2. Aruanded
 3. Muud