EcoSoft
Trüki
Ärianalüüs

       Majandustarkvara RAMIX ärianalüüsi moodul võimaldab avada kõiki aruandeid enamlevinud tabelarvutusprogrammides ja analüüsida majandustegevuse tähtsamate finantsnäitajate dünaamikat. Moodul sisaldab 20 erinevat valmisaruannet, mis on visualiseeritud graafiliste diagrammidega.
Aruanded jagunevad:
 1. Majandusaasta aruanded võimaldavad võrrelda kuni 12 viimase kuu näitajaid:
 2.  Number   Aruanne   Näitajad   Näidis 
   1.   Kasumlikkus   Tulud, kulud, kasum, kasumimaks, puhaskasum ja rentaablus   Vaata 
   2.   Ärikasum   Äritulud, -kulud ja -kasum   Vaata 
   3.   Finantskasum   Finantstulud, -kulud ja -kasum   Vaata 
   4.   Netokäive   Arve-, jae-, kassa- ja kaardimüük   Vaata 
   5.   Ärikulud   Palga, maksude, varade ja muud kulud   Vaata 
   6.   Maksukulud   Tulu-, sotsiaal-, haigekassa- ja töötuskindlustusmaks   Vaata 
   7.   Varade kulud   Põhi- ja väikevarade, kaupade ja muud kulud   Vaata 
   8.   Tootmiskulud   Palga, materjalide, pooltoodete ja muud kulud   Vaata 
   9.   Arveldused   Ostjad, hankijad, töötajad ja aktsionärid   Vaata 
   10.   Rahalised kulud   Hankijate, töötajate, aktsionäride ja muud kulud   Vaata 
   11.   Rahavood   Sissetulek, väljaminek ja saldo   Vaata 
   12.   Töötasu   Avanss, tulumaks, arvestatud, kinnipeetud ja väljamakstav palk   Vaata 

 3. Ajaloolised aruanded võimaldavad kuni 7 viimase majandusaasta võrdlust:
 4.  Number   Aruanne   Näitajad   Näidis 
   13.   Kasumlikkuse ajalugu   Vt. aruanne 1   Vaata 
   14.   Ärikasumi ajalugu   Vt. aruanne 2   Vaata 
   15.   Finantskasumi ajalugu   Vt. aruanne 3   Vaata 
   16.   Netokäibe ajalugu   Vt. aruanne 4   Vaata 
   17.   Ärikulude ajalugu   Vt. aruanne 5   Vaata 
   18.   Maksukulude ajalugu   Vt. aruanne 6   Vaata 
   19.   Varade kuluajalugu   Vt. aruanne 7   Vaata 
   20.   Tootmiskulude ajalugu   Vt. aruanne 8   Vaata 

Ärianalüüsi mooduli näol on tegemist firma juhtidele ja analüütikutele suunatud lahendusega, mis võimaldab teha häid otsuseid ja säästa väärtuslikku tööaega. Igale firmale saab teha ärianalüüsi moodulit kasutades unikaalse ärianalüüsi lahenduse. Standardlahendust on võimalik täiendada näiteks planeerimisega, kliendi- ja tooteanalüütikaga, müügianalüüsiga jne.

Mooduli tellimiseks palume Teil täita vastav tellimuse ankeet ja saata see meile. Pärast kohalejõudmist täpsustame paigalduse aja.

Autor: Vallo Heinluht