EcoSoft
Dimensioonid ja hierarhiatasemed

       Majandustarkvara RAMIX toetab mitmedimensionaalset ja erinevate hierarhia (detailsus) tasemetega aruandlust:

 Dimensioonid   Hierarhiatasemed   Selgitus 
 Konto   Konto tähis   Konto tunnus   Peakonto     Kontoplaan 
 Allüksus   Allüksuse kood   Allüksuse liik       Osakond, tegevuskoht, kliendiklass, objektiteema 
 Operatsioon   Operatsiooni kood   Operatsiooni liik       Tulu-, kulu-, tasu- ja kinnipidamisliik, tükitöö liik 
 Valuuta   Valuuta tähis         
 Periood   Päev   Kuu   Kvartal   Aasta   Ajalugu 
 Kanne   Kande liik         Sünteetiline lausend 
 Piirkond   Linn   Riik       
 Klient   Kliendi kood   Kliendi klass   Kliendi liik     Ostja, hankija, töötaja, aruandev isik, aktsionär 
 Projekt   Projekti kood   Projekti liik       Leping, isik, saaja
 Kasutaja   Kasutaja number   Kasutaja grupp       
 Tellimus   Tellimuse number   Tellimuse liik       Ostu- ja müügitellimus, pakkumine 
 Arve   Arve number   Arve liik       Ostu- ja müügiarve 
 Ladu   Lao kood         
 Toode   Toote kood   Toote grupp   Toote teema     
 Objekt   Objekti kood   Objekti grupp   Objekti teema   Objekti tüüp   Kaup, teenus, materjal, toode, pooltoode, väike- ja põhivahend 
 Dokument   Dokumendi number   Dokumendi tunnus   Dokumendi liik     Dokumendivormid 
 Lausend   Lausendi number   Lausendi tunnus   Lausendi liik     Analüütiline lausend