RAMIX
Trüki
       Kasutaja administreerimine

  Võimaldab kirjeldada süsteemi erinevaid  kasutajaid.
Igale kasutajale antakse nimi, parool ja õigused ning seo-
takse töötaja andmetega. Süsteem fikseerib kasutaja auto-
maatselt iga dokumendi salvestamisel. Hiljem on võimalus
saada kasutaja dokumentide päringut ja kasutajate koondit.
Lisaks sellele on võimalik filtreerida kasutajaga kõiki süs-
teemis olevaid aruandeid. Konkreetne kasutaja saab muuta ja
kustutada ainult tema enda poolt lisatud dokumente.

  Kasutajate õigused määratakse järgmiste kasutajagruppide
kombinatsioonidega:

   0) IX    - kõik õigused
   1) RAAMAT  - peakasutaja õigused sh pearaamat, arves-
          tused, impordid ja hooldus *
   2) MAKS   - panga laekumine, maksekorraldus, pangad,
          maksud
   4) ARVE   - ostuarve, tasaarveldus, hankijad, valuu-
          tad, ostutehingud, projektid
   8) RAHA   - kassa sissetulek, kassa väljaminek
   16) PALK   - palgaleht, töötajad, püsitariifid, ame-
          tid, puudumised, töögraafik
   32) VARA   - amortisatsiooni akt, saateleht, maha-
          kandmisakt, inventuuri leht, põhi- ja
          väikevahendid, kaubad, materjalid
   64) OSTMYYK - müügiarve,  arve-saateleht,  teenused,
          ostjad,  partiihinnad ja soodustused,
          müügitehingud, isikud
   72) JAEMYYK - jaeost, jaemüük
  128) LADU   - lao sissetulek, lao väljaminek, laoleht,
          laod, laoseisud ja -objektid
  256) TOODE  - toodete valmistamine,  -arvelevõtmine,
          -saateleht, -mahakandmine, -inventuur,
          tooted, pooltooted, kulunormid
  512) TELLIMUS - ostutellimus, pakkumine, müügitellimus,
          tellimuste objektid

* ainult kasutajatele IX ja RAAMAT

  Kasutajate hilisem lisandumine ei muuda tarkvara hinda.