RAMIX
Trüki
           Ost-Müük

  Täisautomaatne ostu-müügiarvestus ostjate, hankijate,
arvete, valuutade, tellimuste, projektide, ladude, allüksus-
te, teenuste ja kõigi materiaalsete väärtuste lõikes. Ei
eelda kasutajalt raamatupidaja teadmisi ning välistab vead
konteerimisel. Võimaldab teenindada tööpäeva jooksul sadu
kliente. Eeldab mooduli TEHING olemasolu.

  1. Dokumendid

    - ostuarve
    - müügiarve
    - saateleht
    - arve-saateleht
    - tasaarvelduse leht
    - kliendikaart

  2. Registrid

    - ostjad ja hankijad
    - projektid (isikud, lepingud ja saajad)
    - tegevusalad, linnad, pangad ja klassid
    - teenused, kaubad, tooted jne.
    - grupid ja teemad (peagrupid)
    - partiihinnad, soodustused ja kampaaniad
    - ettemaksud (tehingud, tellimused ja pakkumised)
    - allüksused, laod ja valuutad
    - komplektid

  3. Aruanded

    - ostjate edetabel ja ajalugu aastate lõikes
    - ostu- ja müügiraamat
    - ostu- ja müügiarved klientide, valuutade ja kuu-
     päevade lõikes
    - tasumata ostu- ja müügiarved
    - ülemakstud ostu- ja müügiarved
    - võlad hankijatele ja ostjate võlad
    - teenuste ost, müük ja rentaablus
    - saldokinnitus ja teatis võlgnikule
    - objektide ja toodete müük erinevatele ostjatele
    - ostjatele müüdud objektid ja tooted
    - maksetähtaegade ja viiviste statistika

  4. Muud

    - määratav juurde- ja mahahindlus (soodustus) erine-
     vatele dokumentidele, klientidele, objektidele,
     klassidele, gruppidele, teemadele ja isikutele
    - määratav minimaalne ja maksimaalne kogus erineva-
     tele objektidele
    - määratavad ostu- ja müügihinnad erinevatele klien-
     tidele, objektidele ja/või partiidele (kogustele)
    - tähtajaliste soodustuste ja kampaaniate kasutamise
     võimalus
    - automaatne materiaalsete väärtuste realiseerimis-
     kulude, käibemaksu ja tootmiskulude arvestus koos
     konteeringutega pearaamatusse
    - kulude allüksustele ja/või toodetele jaotamise
     võimalus
    - arvete automaatse moodustamise võimalus ettemaksu-
     de ja/või laolehtede põhjal
    - saatelehe automaatse moodustamise võimalus müügi-
     arve põhjal
    - koondarve automaatse moodustamise võimalus laoleh-
     tede põhjal
    - tüüparve automaatse moodustamise võimalus
    - automaatsed lao sisse- ja väljaminekud
    - automaatse kassa sissetuleku, - väljamineku, panga
     laekumise ja maksekorralduse võimalus
    - maksetähtaegade automaatse teavituse võimalus
    - toodete automaatse komplekteerimise võimalus
    - juurdetellitav hinnakujunduse liides
    - juurdetellitav konteeringute juhtimise liides
    - juurdetellitav dokumentide sisutrüki liides
    - juurdetellitav ribakoodilugeja liides
    - juurdetellitav kommunaalteenuste liides