EcoSoft
Trüki
Konfiguratsioon

       Majandustarkvara RAMIX on komplekteeritav allsüsteemidega ja moodulitega, mis on omavahel integreeritud reaalajas töötavaks tervikuks:

  1.   PEARAAMAT Sünteetiline arvestus erinevatel kontodel allüksuste, valuutade ja operatsioonide (tulu- ja kululiigid) lõikes.
  2. MAKSUD Kõigi ettevõtte maksude arvestus erinevatel maksukontodel koos esitatavate deklaratsioonidega.
  3. ARVELDUSED   Kõigi arvelduste arvestus erinevatel arvelduskontodel klientide (ostja, hankija, töötaja, aktsionär, aruandev isik jne), valuutade, klasside ja linnade lõikes.
  4. KASSA-PANK Kõigi rahaliste väärtuste arvestus erinevatel kassa- ja pangakontodel klientide, valuutade ja allüksuste lõikes. Sisaldab maksekorralduste eksporti ja pangatehingute importi.
  5. VARAD Kõigi materiaalsete väärtuste (põhi- ja väikevahendid, kaubad, materjalid jne) koguseline, hinnaline ja summaline arvestus erinevatel objekti- ja laokontodel gruppide ja teemade lõikes. Sisaldab ühte laokontot igale objektitüübile.
  6. OST-MÜÜK Täisautomaatne ostu-müügiarvestus arvete, hankijate, ostjate, valuutade, tellimuste, projektide, ladude, allüksuste ja objektide (teenused ja materiaalsed väärtused) lõikes. Sisaldab paindlikku hinnakujundust, E-arvete funktsionaalsust jpm kasulikku.
  7. TEHING Ostu- ja müügitehingute (arved, ettemaksud ja saatelehed) arvestus koos maksetähtaegade, viiviste ja soodustustega hankijate, ostjate, allüksuste, valuutade, tellimuste ja projektide lõikes.
  8. VALUUTA Võimaldab pidada kõikide arvelduste, ostu-müügi ja rahaliste väärtuste valuutaarvestust. Sisaldab valuutaportfelli arvestust erinevatel valuutakontodel.
  9. PALK Täisautomaatne (kuu-, aja- ja tükitöö) palgaarvestus töötajate, osakondade, toodete, linnade, tasu- ja kinnipidamisliikide lõikes. Sisaldab maksude arvestust ja TSD aruandlust. Võimaldab püsitariifide ja töögraafikute põhist arvestust.
10. LADU Kõigi materiaalsete väärtuste koguseline, hinnaline ja summaline arvestus ühes või mitmes laos. Sisaldab inventuuri, ladudevahelist liikumist jpm kasulikku.
11. TOOTMINE Toodete ja pooltoodete normatiivse ja tegeliku omahinna arvestus otseste ja kaudsete kuludena erinevatel tootekontodel materjalide, ladude, allüksuste, gruppide, kulu- ja tükitöö liikide lõikes. Võimaldab retseptipõhist toodete komplekteerimist.
12. ALLÜKSUS Võimaldab pidada arvestust kõikides allsüsteemides vastavalt vajadusele klasside, teemade, osakondade, kaupluste, müügimeeste, tütarfirmade jne lõikes.
13. JAEMÜÜK Jaemüügi ja -ostuarvestus kõikide objektide, ostjate, hankijate, ladude ja allüksuste lõikes. Sisaldab spetsiifilist kassa- ja kaardimüügi funktsionaalsust.
14. TELLIMUS Ostu- ja müügitellimuste ning pakkumiste arvestus hankijate, ostjate, allüksuste, objektide, valuutade ja projektide lõikes.
15. PROJEKT Ostu- ja müügiarvete ning tellimuste arvestus projektide (isikud, saajad ja lepingud) lõikes.
16. TAARAD Kõikide taarade koguseline, hinnaline ja summaline arvestus koos kaupadega erinevatel laokontodel ladude, gruppide ja teemade lõikes. Sisaldab taara-spetsiifilist ostu-müügiarvestuse funktsionaalsust.
17. LOGISTIKA Müügiarvete, -tellimuste ja pakkumiste arvestus piirkondade, marsruutide, lepingute, saajate (sihtkohtade) ja ostjate lõikes. Sisaldab logistika-spetsiifilist müügiarvestuse funktsionaalsust.
 
Konfiguratsioon sõltub veel tootest ja keskkonnast ning lisamoodulite, töökohtade ja firmade arvust.