EcoSoft
Litsents

       Litsents legaliseerib majandustarkvara RAMIX kasutamise õiguse. Sellega kaasneb samuti meiepoolne garantii.

LITSENTS NR. .....                                  GARANTII            

Käesolev dokument tõendab seda, et  Ostetud tarkvara omandiõigus kuulub
osaühingule ECOSOFT, kes kohustub:
Nimi: ..............................................
1. Likvideerima tarkvarast avastatud vead
Kood: .............................................. 2. Kõrvaldama tarkvarast seadusandluse
    muutumisest tingitud vastuolud
Aadress: .......................................... 3. Andma ostjale konsultatsioone
    tarkvara kasutamise kohta
Linn: ............................................... 4. Informeerima ostjat tarkvara
    arendusest
Telefon: ........................................... 5. Võimaldama ostjale tarkvara
    uute versioonide kasutuselevõtu
E-post: .............................................
Ostjal on keelatud:
Tegevusala: .....................................
6. Müüa või edastada tarkvara ja
Kontaktisik: ....................................     sellega kaasnevaid materjale
7. Muuta, täiendada või paljundada tarkvara
on ostnud osaühingu ECOSOFT
majandustarkvara RAMIX kasutamise Garantii tarkvarale kehtib 1 (üks)
õiguse ja aktsepteerib sellega aasta ja katkeb niipea, kui ostja rikub
kaasnevaid garantiitingimusi. punktides 6 või 7 esitatud tingimusi.
   
......................................... 20.... a.

Pärast litsentsi registreerimist saab majandustarkvara RAMIX ostjast firma ECOSOFT klient koos sellega kaasnevate õiguste ja soodustustega.

         01. jaanuar 2000