EcoSoft
Garantii

       Majandustarkvara RAMIX garantii kehtib üks aasta pärast tarkvara ostu ja sisaldub kõikides lepingutes. Garantii sisaldab:
  1. Tarkvarast avastatud vigade likvideerimist
  2. Seadusandluse muutumisest tingitud vastuolude likvideerimist tarkvarast
  3. Kohustust konsulteerida klienti tarkvara kasutamisel
  4. Kohustust informeerida klienti tarkvara arendusest
  5. Tarkvara uute versioonide soodustingimustel hankimise võimalust
  6. Tarkvara kindlustamise võimalust
       Alates tarkvara teisest kasutusaastast on katkenud garantii pikendamiseks võimalik maksta litsentsitasu suuruses 10% tarkvara hinnast aastas või hankida uus versioon, mis sisaldab:        Selle maksumuseks on 50% tarkvara hinnast.