RAMIX
Trüki
      E-Dokumentide saatmine

  E-Dokumentide haldur võimaldab saata ja/või teisendada
E-kirjaks kõiki RAMIX-ist väljatrükitavaid dokumente, aru-
andeid jne. ilma dokumendivormilt lahkumata kasutades sel-
leks nuppu SAADA või klahvi CTRL+F8. Dokumenti või kirja on
võimalik ka ise välja valida, vaadata, moodustada ja redi-
geerida. Programm jätab automaatselt meelde kõik Teie adres-
saadid koos nime ja E-posti aadressiga. Adressaatide nime-
kirja on võimalik kasutada vaatamiseks, valimiseks ja redi-
geerimiseks.

  Soovitame kasutada haldurit näiteks E-arve, E-tellimuse
jne. saatmiseks Teie kliendile/hankijale otse E-kirjana. See
eeldab programmi SENDMAIL olemasolu Teie arvutil. Kõiki
E-kirjaks teisendatud dokumente saab ka hiljem saata kasuta-
des selleks OUTLOOK EXPRESS-i, NETSCAPE MESSENGER-i jne.