RAMIX
Trüki
         Kaugtöökoha liides

  Kaugtöökoht võimaldab töötada majandustarkvaraga RAMIX
üle suurte kauguste sõltumata Teie asukohast. Seejuures on
kaugtöökoha töökiirus samaväärne lokaalvõrgu töökohaga, kuna
sõltub ainult serverarvuti võimsusest. Kaugtöökoht sisaldab
lokaalprinterile trükkimise tuge.

  LINUX-serveril töötava RAMIX-i kaugtöökohal toetame eri-
nevate terminali emulaatorite - PuTTY, TinyTerm, MultiView
Desktop jne - kasutamist WINDOWS-arvutil. Seejuures võimal-
dab PuTTY ühendust üle krüpteeritud turvakanali SSH, toetab
hiire kasutamist ja on saadaval vabavarana.
  VPN-is realiseeritud kaugtöökohta on võimalik kasutada
WINDOWS töökohana, kuid selle kiirus sõltub eelkõige Inter-
neti püsiühenduse kiirusest.

  Eeldab RAMIX-i võrguvariandi, Interneti püsiühenduse ja
staatilise IP-aadressi olemasolu ning terminali emulaatorite
kasutamist toetavat serverarvuti opsüsteemi.
  Kaugtöökohtade hilisem lisandumine ei muuda tarkvara
hinda.