RAMIX
         Järelmaksuleping

  Järelmaksuga ost ehk liising võimaldab tasuda tarkvara
eest aasta jooksul. Sõltuvalt maksete arvust aastas võib
lepingu valida kolme erineva variandi hulgast:

  #  Leping     Maksete arv Aasta summa Makse summa
  --------------------------------------------------------
  1. Poolaasta maks 2      102%     51%
  2. Kvartali maks  4      104%     26%
  3. Kuumaks    12      108%     9%

  Lepingut võib kombineerida arendus-, konsultatsiooni-
või hoolduslepinguga. Tarkvara kasutuslitsents väljastatakse
pärast viimase osamaksu tasumist.