RAMIX
           Rendileping

  Rendileping sisaldab:

    - tasuta standardarendust koos garantiiga
    - tarkvara kliendikeskse arendamise võimalust

  Leping on tähtajatu ja selle 1 kuu maksumuseks on 2.7%
tarkvara hinnast.

  Rendi + Konsultatsioonileping sisaldab:

    - kõrget teenindusprioriteeti
    - telefoni- ja Interneti konsultatsioone
    - 5% soodustust kõigilt meie teenustelt

  Leping on tähtajatu ja selle 1 kuu maksumuseks on 5.4%
tarkvara hinnast.

  Rendi + Hooldusleping sisaldab:

    - kaughooldust
    - kohustust teenindada klienti hiljemalt väljakutse-
     le järgneval tööpäeval
    - 10% soodustust kõigilt meie teenustelt

  Leping on tähtajatu ja selle 1 kuu maksumuseks on 6.3%
tarkvara hinnast.

  Kõik lepingud sisaldavad tarkvara kindlustust kuid nen-
dega ei kaasne kasutuslitsentsi.