RAMIX
Trüki
      E-Dokumentide saatmine

  E-Dokumentide haldur võimaldab saata ja/või teisendada
E-kirjaks kõiki RAMIX-ist väljatrükitavaid dokumente, aru-
andeid jne. ilma dokumendivormilt lahkumata kasutades sel-
leks nuppu SAADA või klahvi CTRL+F8. Dokumenti või kirja on
võimalik ka ise välja valida, vaadata, moodustada ja redi-
geerida. Programm jätab automaatselt meelde kõik Teie adres-
saadid koos nime ja E-posti aadressiga. Adressaatide nime-
kirja on võimalik kasutada vaatamiseks, valimiseks ja redi-
geerimiseks.
  Haldur on iseseisev ja sisaldab järgmist funktsionaal-
sust:
  - skriptiga seadistatav E-kirja saatmine - 2023 (1)
  - müügiarvete saatmise jälgimine müügidokumentides ja
   -aruannetes - 2019 (2)
  - dokumendivormide, firmade ja töökohtade põhised redi-
   geeritavad sabloonkirjad - 2019
  - nimepõhine E-postide otsing - 2019
  - adressaatide automaatne sünkroonimine RAMIX-iga - 2019
  - dokumentide saatmine E-kirja lisandiga - 2014
  - dokumentide teisendamine PDF vormingusse - 2014 (3)
  - dokumentide saatmine E-kirja sisuna
  - dokumentide teisendamine TXT ja HTM vormingusse
  - jpm kasulikku

  Soovitame kasutada haldurit näiteks E-arve, E-tellimuse
jne. saatmiseks Teie kliendile või hankijale otse E-kirjaga.
Kõiki teisendatud dokumente saab ka hiljem saata kasutades
selleks enamlevinud E-posti klientprogramme.

(1) eeldab lisamooduli Firmaspetsiifika olemasolu
(2) eeldab allsüsteemi OST-MÜÜK olemasolu
(3) eeldab lisamooduli Teisendamine olemasolu
Autor: Vallo Heinluht