RAMIX
Trüki
           Arveldused

  Kõigi arvelduste arvestus erinevatel arvelduskontodel ost-
jate, hankijate, töötajate, aktsionäride ja/või linnade lõikes.

  1. Dokumendid

    - tasaarvelduse leht

  2. Registrid

    - kliendikontod
    - ettevõtted, ostjad ja hankijad
    - tegevusalad ja klassid
    - töötajad, aruandvad isikud ja aktsionärid
    - ametid, pangad ja osakonnad
    - linnad ja riigid
    - projektid, allüksused ja valuutad

  3. Aruanded

    - ostu-müügi rahavoogude raamat
    - ostjad ja hankijad
    - müügiarved ja arve-saatelehed
    - töötajad, aktsionärid ja aruandvad isikud
    - kontokäibed valuutade ja tehingute lõikes
    - allüksuste, projektide ja tellimuste tehinguraamat

  4. Muud

    - maksmiste automaatne jaotamine tasumata arvetele
     koos konteeringutega pearaamatusse
    - automaatne tasutud arvete finantstulemuste arves-
     tus koos konteeringutega pearaamatusse
    - automaatne dividendide jaotamine aktsionäridele
     koos konteeringutega pearaamatusse
    - konteeringute juhtimise võimalus
    - juurdetellitav dokumentide sisutrüki liides