RAMIX
Trüki
       Komplekteerimise liides

  Dokumendivormid PAKKUMINE, MÜÜGITELLIMUS,  MÜÜGIARVE,
JAEMÜÜK ja ARVE-SAATELEHT võimaldavad müüa eelnevalt koosta-
tud komplekte, milleks saavad olla kaubad, tooted, teenused
jne. Iga komplekti komponentideks võivad samuti olla kaubad,
materjalid, tooted, teenused ja omakorda komplektid. Kui
komplektiks on toode saab kasutada nii nähtavat kui ka var-
jatud komplekteerimist. Viimasel juhul toimub toote valmis-
tamine ilma komponentide näitamiseta dokumendil. Nähtava
komplekteerimise puhul müüakse komplekti koos selle kompo-
nentidega.

  Müügikomplektide nähtavaks moodustamiseks saab kasutada
komplekteerimise parameetrit valikust  MENÜÜ+PARAMEETRID.
Toodete varjatud komplekteerimine toimub valmistamise para-
meetriga.

  Lisaks sellele on komplekteerimine kasutatav veel doku-
mendivormides LAOLEHT, MAHAKANDMISE AKT ja LAO VÄLJAMINEK.

  Eeldab allsüsteemi OST-MÜÜK või TOOTMINE olemasolu.