RAMIX
Trüki
      Konteeringute juhtimise liides

  Liides võimaldab muuta/määrata erinevate objektiridade
standardkonteeringuid kõikides dokumendivormides, kasutades
selleks

    - operatsiooni (tulu- või kululiiki),
    - deebetkontot,
    - kreeditkontot,
    - allüksust (osakonda või tegevuskohta),
    - ladu ja/või
    - toodet.

  Allsüsteemi KASSA-PANK dokumendivormides saab konteerin-
guid juhtida ilma liidese hankimise vajaduseta.