RAMIX
Trüki
           Kassa-Pank

  Kõigi rahaliste väärtuste arvestus erinevatel kassa- ja
pangakontodel klientide, valuutade ja/või allüksuste lõikes.
Eeldab allsüsteemi ARVELDUSED olemasolu.

  1. Dokumendid

    - kassa sissetuleku order
    - kassa väljamineku order
    - panga laekumine
    - maksekorraldus

  2. Registrid

    - pangad
    - maksjad ja saajad
    - tegevusalad, linnad ja klassid
    - ettemaksud (tehingud, tellimused ja pakkumised)
    - allüksused ja valuutad
    - SEPA maksetingimuste info

  3. Aruanded

    - kassaraamat
    - pangaraamat
    - valuutaraamat ja -koondraamat
    - kassa- ja pangakäibed kuude lõikes

  4. Muud

    - kirjeldatavad kassa- ja pangakontod
    - ettemaksu automaatse moodustamise võimalus telli-
     muse, pakkumise ja laolehe põhjal
    - konteeringute juhtimise võimalus
    - dokumentide sisutrüki võimalus
    - juurdetellitav maksekorralduste telepanga liides