RAMIX
Trüki
           Tehing

  Ostu- ja müügiarvete arvestus koos viiviste, makse-
tähtaegade ja soodustustega kuupäevade, hankijate, ostjate,
allüksuste, valuutade, tellimuste, pakkumiste ja projektide
lõikes. Eeldab allsüsteemi ARVELDUSED olemasolu.

  1. Registrid

    - tehingukontod
    - tehingud (arved ja ettemaksud)
    - ostjad ja hankijad
    - projektid (isikud), allüksused ja valuutad
    - tellimused ja pakkumised

  2. Aruanded

    - kontokäibed ja -koondkäibed tehingute lõikes
    - ostjate ja hankijate viivised
    - teatis ja saldokinnitus võlgnikele
    - allüksuste tehinguraamat
    - projektide tehinguraamat
    - tellimuste/pakkumiste tehinguraamat
    - müügitehingute rentaablus

  3. Automaatarvestused

    - tasumiste jaotamine tehingutele
    - tehingute finantstulemuste arvestamine
    - maksetähtaegade teavituste genereerimine