EcoSoft
Litsents

       Litsents legaliseerib majandustarkvara RAMIX tähtajatu kasutamise õiguse. Sellega kaasneb samuti meiepoolne garantii.

LITSENTS NR. .....                                  GARANTII            

Käesolev dokument tõendab seda, et  Ostetud tarkvara omandiõigus kuulub
osaühingule ECOSOFT, kes kohustub:
Nimi: ..............................................
1. Likvideerima tarkvarast avastatud vead
Kood: .............................................. 2. Kõrvaldama tarkvarast seadusandluse
    muutumisest tingitud vastuolud
Aadress: .......................................... 3. Andma ostjale konsultatsioone
    tarkvara kasutamise kohta
Linn: ............................................... 4. Informeerima ostjat tarkvara uutest
    versioonidest
Telefon: ........................................... 5. Võimaldama ostjale tarkvara uute
    versioonide kasutuselevõtu
Telefax: ...........................................
Ostjal on keelatud:
Tegevusala: .....................................
6. Müüa või edastada tarkvara ja
Kontaktisik: ....................................     sellega kaasnevaid materjale
7. Muuta, täiendada või paljundada tarkvara
on ostnud osaühingu ECOSOFT
majandustarkvara RAMIX kasutamise Garantii tarkvarale kehtib 1 (üks)
õiguse ja aktsepteerib sellega aasta ja katkeb niipea, kui ostja rikub
kaasnevaid garantiitingimusi. punktides 6 või 7 esitatud tingimusi.
......................................... 200... a.

       Pärast litsentsi registreerimist saab majandustarkvara RAMIX ostjast firma ECOSOFT klient koos kõigi sellega kaasnevate õiguste ja soodustustega.