EcoSoft Linux
Uudised

15. detsember 2021

       Valminud on E-arvete automaatse saatmise funktsionaalsus, mis

Funktsionaalsus on lisatud Automaatika moodulisse, mille tellimine eeldab konfiguratsiooni muutmist.

23. jaanuar 2021

       Firma ECOSOFT OÜ saab täna 30. aastaseks.
Palju õnne kõigile meie firma töötajatele, omanikele, asutajatele, klientidele ja RAMIX kasutajatele !

30. juuni 2020

       Valminud on aruandegeneraatori andmete värskendamise funktsionaalsus.
Seda saab kasutada operatiivse töö monitoorimiseks. Näiteks, kui võlgnike aruanne on avatud ja samal ajal sisestatakse/imporditakse pangalaekumisi, siis saab aruandes olevaid andmeid värskendada ühe nupuvajutusega. Uus aruandegeneraator sisaldab ka paremat Teisenduste moodulit jpm kasulikku.
       Aruandegeneraator sobib kõikide RAMIX versioonidega, millele kehtib tehniline tugi. Selle tellimiseks piisab muudatuste paigaldamisest.

20. jaanuar 2020

       Valminud on mugavale investorile sobiv töövahend valuutadega kauplemiseks.
Investeerimismoodul sobib kasutamiseks kõikidele isikutele, kes hoiavad oma raha rohkem kui ühes valuutas ja soovivad oma valuutaportfelli väärtust kasvatada. Programm töötab investori eest ja teavitab teda automaatselt olulistest sündmustest. Investori teha jäävad ainult otsused ja tehingud. Kasutajaliides on eestikeelne ja ei eelda väljaõpet. Mooduli tellimine eeldab konfiguratsiooni muutmist.

04. detsember 2019

       Riigi Patendiamet pikendas meie firmale kuuluvate RAMIX kaubamärgitunnistuste nr. 29176 ja 29177 (klassides 9 ja 42) kehtivust kuni 09.07.2029 !

30. juuni 2019

       Valminud on uus Tükitöö arvestuse moodul.
See võimaldab koostada erinevates tootmisüksustes tükitöö arvestuslehti ning saada nende põhjal palga- ja tootmiskulude arvestust automaatselt.

Mooduli tellimine eeldab konfiguratsiooni muutmist.

15. aprill 2019

       Majandustarkvarast RAMIX on valminud 16. versioon !
See sisaldab pikkasid kliendinimesid ja E-posti aadresse, paremat E-dokumentide haldurit, palgaarvestuse, TSD- ja müügiaruandluse täiendusi, mugavat Teavituste süsteemi, iseseisvat Varundamise ja arhiveerimise moodulit jpm kasulikku.
       Seoses sellega alustame järjekordset versiooni uuendamist meie klientidel ja lõpetame vanemate versioonide arenduse. Tehniline tugi kehtib kuni 5 aasta vanustele versioonidele. RAMIX teenuseid osutab ECOSOFT OÜ.

11. märts 2019

       Valminud on uued E-arvete moodulid.
Need võimaldavad müügiarvete eksporti E-arve XML-vormingusse ja E-arvete importi XML-vormingust ostuarvetesse. Moodulite tellimine eeldab konfiguratsiooni muutmist.

26. veebruar 2019

       Valminud on uus Pangatehingute impordi moodul.
See võimaldab pangatehingute automaatset importi erinevate pankade kontoväljavõtetest ja välistab vajaduse pangatehingute käsitsi sisestamiseks RAMIX-isse. Mooduli tellimine eeldab konfiguratsiooni muutmist.

06. jaanuar 2019

       Loodud on "RAMIX majandustarkvara" nimeline Facebooki grupp. Kutsume sellega liituma kõiki tänaseid ja homseid RAMIX kasutajaid !

03. november 2018

       Valminud on uus Lepingute moodul.
See võimaldab juhtida tähtajalist ja regulaarset müüki erinevate kliendilepingute ja projektide põhiselt. Moodul sisaldab muuhulgas 3 erinevat võimalust regulaarsete arvete koostamise automatiseerimiseks. Selle tellimine eeldab konfiguratsiooni muutmist.

12. november 2017

       Majandustarkvarast RAMIX on valminud 15. versioon - RAMIX-PALK !
Uus Palgaversioon on kooskõlas uute tulumaksuseaduse muudatustega, mis hakkavad kehtima alates 1. jaanuarist 2018 a.
See sisaldab kõiki vajalikke muudatusi palgaarvestuses koos RAMIX täiendustega, mis tehti pärast eelmise versiooni valmimist, aastatel 2015 kuni 2017.
       Seoses sellega alustame järjekordset versiooni uuendamist meie klientidel.

01. jaanuar 2017

       Meie firma ei ole enam käibemaksukohustuslane. Seoses sellega meie hinnakiri ei muutu.

23. jaanuar 2016

       Firma ECOSOFT OÜ saab täna 25. aastaseks.
Palju õnne kõigile meie firma töötajatele, omanikele, asutajatele, klientidele ja RAMIX kasutajatele !

15. november 2014

       Majandustarkvarast RAMIX on valminud 14. versioon - RAMIX-SEPA !
Sepaversioon on kooskõlas SEPA maksetingimustega ning sisaldab muuhulgas käibe- ja tulumaksuseaduse viimastele muudatustele vastavaid deklaratsioone.
       Seoses sellega alustame järjekordset versiooni uuendamist meie klientidel.

01. september 2012

       Valminud on uus E-dokumentide saatmise moodul.
E-dokumentide haldur võimaldab saata ja/või teisendada E-kirjaks kõiki RAMIX dokumente, aruandeid ja trükiseid ilma dokumendivormilt lahkumata. Dokumenti saab saata kas PDF- või TXT-vormingusse teisendatud E-kirja lisandina või HTM-vormingusse teisendatud E-kirja sisuna. Eeltäidetud saatmisvormi kasutamine on lihtne ja ei eelda väljaõpet. Mooduli tellimine eeldab konfiguratsiooni muutmist.

27. veebruar 2012

       Alates tänasest on võimalik tellida majandustarkvara RAMIX tasuta litsentsi !

01. juuni 2010

       Majandustarkvarast RAMIX on valminud 13. versioon - RAMIX-EURO !
Euroversioon on eurokõlbulik ja selleks vastavalt testitud. See sisaldab lisaks muule tarkvara valmisolekut ja tuge Euro kasutuselevõtuks.
       Seoses sellega alustame järjekordset versiooni uuendamist meie klientidel. Euroversiooni tellijatel on võimalik edaspidi töötada automaatsete tarkvarauuendustega.

01. veebruar 2010

       Avatud on meie kaubamärgi RAMIX nimeline Interneti aadress  www.ramix.ee !

01. september 2009

       Valminud on aruandegeneraatori sorteerimise funktsionaalsus.
Sorteerimine võimaldab aruanderidade ümberjärjestamist veeru väärtuste järgi. Sellega saab muuta näiteks klientide müügiaruande klientide edetabeliks jne.
       Aruandegeneraator sobib kõikide RAMIX versioonidega, millele kehtib tehniline tugi. Selle tellimiseks piisab muudatuste paigaldamisest.

01. juuli 2009

       Riigi Patendiamet pikendas meie firmale kuuluvate RAMIX kaubamärgitunnistuste nr. 29176 ja 29177 (klassides 9 ja 42) kehtivust kuni 09.07.2019 !

01. veebruar 2009

       Valminud on Ärianalüüsi moodul, mis võimaldab avada kõiki aruandeid enamlevinud tabelarvutusprogrammides ja analüüsida majandustegevuse tähtsamate finantsnäitajate dünaamikat. Moodul sisaldab lisaks 20 erinevat valmisaruannet, mis on visualiseeritud graafiliste diagrammidega. Selle tellimine eeldab konfiguratsiooni muutmist.
       Majandustarkvara RAMIX ostjale on moodul tasuta kuni suve lõpuni !

01. september 2007

       Alates tänasest muutuvad lepingute hinnad ja soodustused. Kõikides lepingutes sisaldub garantii ja kõik lepingumaksed sisaldavad litsentsitasu.
ECOSOFT OÜ jätab endale õiguse korrigeerida lepingumakset üks kord aastas vastavalt Eesti Statistikaameti poolt avaldatavale eelmise aasta tarbijahinnaindeksi muutusele.

01. oktoober 2005

       Meie uus postiaadress on alates tänasest  Punane 14A-309, 13619 Tallinn ! Ülejäänud kontaktinfo ei muutu.