RAMIX
Trüki
           Tükitöö arvestus

  Töötajate tükitöö arvestus tootmisüksustes palga- ja toot-
miskulude arvestuse sisendina.

  1. Dokumendivormid

    - Tükitöö arvestusleht
    - Palgaleht
    - Töögraafik

  2. Registrid ja sisestusvormid

    - Tükitöö liigid
    - Tükitöö püsihinded
    - Püsivandmete register

  3. Aruanded

    - Tükitöö hinded toodete, töötajate ja tükitöö liikide
     lõikes
    - Tükitöö arvestused ja selle koond
    - Tükitöö arvestused toodete, töötajate, osakondade ja
     tükitöö liikide lõikes

  4. Muud

    - Töötajate tükitöötasu ja vajadusel töögraafiku auto-
     maatne moodustamine tükitöö arvestuslehtede põhjal
    - Tükitöö arvestuslehtede koondamine/import palgalehele
    - Tükitöö-, tunni- ja lisatasude arvestus
    - Tükitöö liikide alusel seadistatavad automaatkontee-
     ringud

  Eeldab allsüsteemide PALK ja TOOTMINE olemasolu.