RAMIX
Trüki
           Jaemüük

  Jaemüügi ja -ostuarvestus kõikide materiaalsete väärtus-
te, teenuste, kuupäevade, ostjate ja allüksuste lõikes. Eel-
dab allsüsteemi KASSA-PANK olemasolu.

  1. Dokumendid

    - jaeost
    - jaemüük

  2. Registrid

    - ostjad ja hankijad
    - projektid (isikud)
    - objektid (kaubad, teenused, tooted jne)
    - tellimused ja pakkumised
    - allüksused, laod ja valuutad

  3. Aruanded

    - jaemüügi raamat ja -koondraamat
    - jaemüügi rentaablus
    - kassa koondkäive
    - pangatsekkide koondkäive
    - netokäive päevade ja kuude lõikes
    - kaupade müük päevade ja kuude lõikes
    - jaeostu raamat ja -koondraamat

  4. Muud

    - jaeost ja -müük kassa või panga kaudu
    - jaeostu ja -müügi automaatse moodustamise võimalus
     tellimuste ja pakkumiste põhjal
    - automaatne jaekäibemaksu arvestus koos konteerin-
     gutega pearaamatusse
    - juurdetellitav konteeringute juhtimise liides
    - juurdetellitav dokumentide sisutrüki liides
    - juurdetellitav ribakoodilugeja liides
    - juurdetellitav jaemüügi tsekitrüki liides
    - juurdetellitav jaemüügi kliendiekraani liides