RAMIX
Trüki
           Ladu

  Kõigi materiaalsete väärtuste koguseline, hinnaline ja
summaline arvestus ühes või mitmes laos. Eeldab allsüsteemi
VARAD olemasolu.

  1. Dokumendid

    - lao sissetuleku order
    - lao väljamineku order
    - laoleht
    - mahakandmise akt
    - inventuuri leht

  2. Registrid

    - laokontod
    - laod
    - objektid (materiaalsed väärtused)
    - operatsioonid
    - allüksused

  3. Aruanded

    - laoseisud
    - objektiseisud
    - laoraamat
    - objektiraamat
    - lao käibed kuupäevade, operatsioonide, klientide,
     objektide ja toodete lõikes
    - kontokäibed ja -koondkäibed ladude lõikes

  4. Automaatarvestused

    - kaupade realiseerimiskulude arvestamine
    - materjalide realiseerimiskulude arvestamine
    - objektide inventuuritulemuste moodustamine

  5. Muud

    - ladudevahelised liikumised
    - lao väljaminekud toimuvad kas kaalutud keskmise
     ostuhinna, viimase ostuhinna või FIFO meetodil,
     lao- või kontohinnaga
    - juurdetellitav konteeringute juhtimise liides
    - juurdetellitav dokumentide sisutrüki liides